TB, nyugdíjbiztosító elleni perek

Rokkantsági ellátás és a Rehabilitációs ellátás (összefoglaló nevén megváltozott munkaképességű személyek ellátásai)

igénybevételéhez jogosultság szükséges.

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira jogosult az a kérelem benyújtásakor 15. életévét betöltött személy, akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű, és aki a kérelem benyújtását megelőző

  • 5 éven belül legalább 1095 napon át,
  • 10 éven belül legalább 2555 napon át vagy
  • 15 éven belül legalább 3650 napon át biztosított volt;
  • keresőtevékenységet nem végez és
  • rendszeres pénzellátásban nem részesül.

A kérelmet a járási hivatal honlapján közzétett adatlapon, vagy elektronikus űrlapon lehet benyújtani a lakó vagy tartózkodási hely szerint illetékes megyei kormányhivatal megyeszékhely szerint illetékes járási hivatalánál, (pl. Baranya megyében a Pécsi Járási Hivatalnál) míg budapesti és pest megyei lakosok esetében Budapest Főváros Kormányhivatala III. kerületi Hivatal Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Főosztályánál (1035 Budapest, Váradi u. 15.).

A rehabilitációs hatóság komplex minősítés keretében (A komplex minősítési rendszer szabályairól a 7/2012.(II. 14.) NEFMI rendelet) megvizsgálja a kérelmező egészségi állapotának százalékos mértékét, a rehabilitálhatóságot, és a megváltozott munkaképességű személy rehabilitálhatósága esetén rehabilitációs javaslatot készít.

A komplex minősítést mind első, mind pedig másod fokon orvosszakértők végzik.

A megyeszékhely szerinti járási hivatal, illetőleg a Budapest Főváros Kormányhivatala III. kerületi Hivatal Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Főosztályának a határozata ellen – 15 napon belül - a hivatalhoz benyújtott fellebbezéssel lehet élni.

A fellebbezés elbírálása az igénylő személy lakóhelyétől függő Megyei Kormányhivatal hatáskörébe tartozik az alábbiak szerint:

A II. fokú határozat ellen bírósághoz lehet fordulni. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos ügyekben a keresetlevelet a másodfokon eljárt rehabilitációs hatóságnál kell benyújtani

A fogyatékossági támogatásra való jogosultság megállapítása szintén a kormányhivatal A megyeszékhely szerinti járási hivatal hatáskörébe tartozik és hasonló szabályok szerint jár el.

Minden esetben a Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a közigazgatási perben igazságügyi orvosszakértőt rendel ki a tényleges egészségi állapot véleményezésére.

Mind a komplex minősítés szabályrendszere, mind a szakértői vélemények komplex orvosi-jogi rendszert képeznek, hiszen az orvosi tényeken kívül jogi tényeket is figyelembe kell venni.