Orvosi műhiba perek

Az orvosi műhiba perek a jogi szakma egy kifejezetten összetett részét képezik, tekintettel arra, hogy a megfelelő jogi képviselet ellátása érdekében elengedhetetlen az orvosi szaktudás, a speciális ismeretek.

Tapasztalataink azt mutatják, hogy bár a megfelelő orvosi szaktudással párosított ügyvédi képviselet rendre eredményes, az ügyek sikeresen végződnek, a betegek számottevő része – a szakterület bonyolultságából adódóan - meg sem kísérli az igényérvényesítést.

A műhibaperekben rejlő jelentős kockázat csökkentése, elkerülése érdekében elengedhetetlen a megfelelő szakemberekkel történő előzetes konzultáció. Az orvosi műhiba perekben történő jogi képviselet ellátása magas szintű orvosi és jogi szaktudást igényel, amelyet Ügyvédi Irodánk szinte egyedülálló módon tud biztosítani Ügyfeleink számára. Az orvosi dokumentáció előzetes átvizsgálása, a szakirodalom esetleges tanulmányozása, orvosszakértőkkel/szakorvosokkal történő konzultáció, az érintettek beszámolói útján képesek vagyunk felmérni a kártérítési igény jogosságát mind jogi, mind orvosi szempontból. Ennek fényében tudjuk eldönteni azt, hogy a perbeli sikerre milyen esély mutatkozik, és csak akkor vállaljuk a perbeli képviseletet, ha annak sikerére jó esélyt látunk, megelőzve ezzel a károsultak, betegek vagy hozzátartozóik felesleges kiadásait.

A hosszas peres eljárás megelőzése érdekében, a legtöbb esetben törekszünk a peren kívüli megegyezésre, amely sok esetben eredményes is, így az ügyek rövid idő alatt lezárhatók. Abban az esetben azonban, ha ez mégsem vezet eredményre, a kártérítés, sérelemdíj iránti igényt peres eljárásban érvényesítjük. A peren kívüli megegyezést és a per megindítását átható orvosi minősítésnek szükséges megelőznie. Az ehhez szükséges orvosi szaktudást mi biztosítjuk Ügyfeleinknek, valamint szükség esetén egyéb szakorvosi konzultációt is igénybe veszünk.