Büntető ügyek

Ügyeinkben gyakran előfordul, hogy az orvosi műhibák miatti megkeresések előzményeként már a károsult vagy hozzátartozója büntető feljelentést tesz foglalkozáskörében elkövetett gondatlan bűncselekmény miatt.

A bűntető eljárásban minden esetben készül orvosszakértői vélemény, amely alapját képezheti vagy felhasználható a később indítandó polgári perben is. Emiatt nem mindegy, hogy ezen igazságügyi orvosszakértői vélemény milyen megállapításokat tesz.

Természetesen a büntetőeljárás során, mint sértetti képviselők lehetőségünk van az iratokba betekinteni és az orvosszakértői véleményre észrevételeket tenni, amely sok esetben megváltoztathatja a szakértői vélemény megállapítását.

Így amennyiben a bűntető eljárás már megindult mindenképpen érdemes a segítségünket igénybe venni.

Dr. Boros Csaba Tibor kollégánk, aki korábban büntetőbíróként dolgozott, nagy tapasztalattal rendelkezik a büntető eljárásjogban, így sok segítséget nyújt nekünk ezen eljárások kimenetele szempontjából.

Számtalan esetben előfordul, hogy egy közlekedési baleset vagy egy bűncselekmény során személyi sérülés is történik, melynek a cselekmény minősítése szempontjából van jelentősége. Ugyanis nem mindegy, hogy a sérülés milyen kategóriába esik. Ennek megítélése szintén kizárólag orvosi kérdés, melyet igazságügyi orvosszakértő ítél meg. Ez esetben lehetőség van az orvosszakértői véleménnyel ellentétes álláspontunk kifejtésére, mely megváltoztathatja a bűncselekmény minősítését.

Dr. Zolnay Attila orvos-jogász kollégánk, mint igazságügyi orvosszakértő sokat foglalkozott az ittas vagy bódult állapotban történő gépjármű-vezetéssel, így rálátása van az ittasság fokának megállapításához szükséges folyamatokra.